Nytt PM om livsmedel!

Är du intresserad av hur EU:s syn på jordbruk har skiftat till ett holistiskt perspektiv på livsmedel? I det nya PM:et prestenteras och förklaras de viktigaste dokumenten, vad som är på gång från EU, vilka finansieringsmöjligheter som finns, samt tankar riktade mot Småland-Blekinge.

Läs PM:et Förhoppningar knyts till livsmedelssektorn här!