Nytt verktyg för projektutveckling

 

I februari lanserade ERRIN, nätverket för forskning och innovation för europeiska regioner, det nya projektutvecklingsverktyget Project Development Tool (PDT). Verktyget syftar till att underlätta för ERRIN:s medlemmar att hitta samarbetspartners och att ta del av olika projekt och utlysningar.

 

Effektivisera processen för projektutveckling

ERRIN:s nya verktyg för projektutveckling utgår från ett gräsrotsperspektiv där det är ERRIN-medlemmarnas intressen som står i fokus. Genom att använda detta verktyg kan medlemmar enkelt få tillgång till en omfattande databas med utlysningar som kommer direkt från EU-kommissionens portal för finansiering och anbudsförfaranden. I denna databas är projekten presenterade på ett tydligt sätt där det även är möjligt att filtrera sin sökning efter eventuella preferenser så som specifika projekttyper eller finansiärer. Utförlig information och lättillgängliga sätt att uttrycka intresse för projekten är också viktiga delar av verktyget. Utöver detta innehåller verktyget även ett förbättrat aviseringssystem, vilket gör det möjligt att, efter att man uttryckt intresse för ett visst projekt,  få kontakt med andra medlemmar som också är intresserade av projektet. Detta skapar en plattform för diskussioner och kunskapsutbyte, främjar potentiella samarbeten och kluster såväl som att på ett enkelt sätt skapa partnerskapsmöjligheter. Det blir alltså enklare för europeiska aktörer att direkt komma i kontakt med varandra, beskriva sina projektidéer och definiera sina roller inom olika projektmöjligheter.

Finns det särskilt stort intresse för vissa projekt kan ERRIN:s arbetsgrupper initiera olika aktiviteter, så som match-making-sessioner, där aktörer kan få hjälp att hitta den optimala samarbetspartnern.

 

Hur går man då till väga?

  1. Använd dina inloggningsuppgifter för att logga in på ERRIN:s hemsida. Är du inte medlem? Då är det dags att skapa ett konto!
  2. Under fliken Policy and Projects klickar man vidare på Project Development Tool under kategorin Project Development.
  3. Bläddra ner för att utforska de olika utlysningarna. Hittar du något som verkar intressant? Anmäl då intresse!
  4. I processen som följer definierar du din roll i projektet, beskriver din idé eller ditt koncept och väljer vilka uppföljningsaktiviteter du vill delta i. Detta kan till exempel vara att nätverka med andra intressenter eller att planlägga ett möte med den arbetsgrupp som är ansvarig för projektet.

 

Detta har således potential att effektivisera projektutvecklingsprocessen avsevärt och underlätta sökandet efter europeiska projektpartner. Flera av Småland-Blekinge-Hallands ägare har uttryckt intresse och understrukit verktygets potential för samarbeten och projektutveckling. Vi uppmuntrar därför våra ägare att utforska verktyget, hålla sig uppdaterade och sprida det till aktörer som kan dra nytta av det.

Läs mer om verktyget och olika utlysningar på ERRIN:s hemsida. Här finns även möjlighet att ta del av vanligt förekommande frågor.