Nyttan för offentliga aktörer att delta i Horisont 2020

För att inspirera och stimulera offentliga aktörers deltagande i Horisont 2020 arrangerade Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges Ständiga Representation vid EU under senvåren ett seminarium riktat till politiker och tjänstemän på kommun-, landstings- och regionalnivå.

Temat för seminariet var vilken roll offentlig sektor kan spela i EU:s ramprogram för forskning och innovation? Vad är nyttan för offentliga aktörer att delta i Horisont 2020?  Ta del av de olika talarnas presentationer här.