OECD-enkät om internationella utvecklingssamarbeten i kommuner och regioner

Vill du hjälpa till att öka förståelsen för hur kommuner och regioner arbetar med internationella utvecklingssamarbeten? 

OECD genomför just nu en enkätundersökning riktad till kommuner och regioner för att bättre förstå hur och varför ni arbetar internationellt. Arbetet kommer att mynna ut i policyrekommendationer till alla medlemsländer – detta är därför ett gyllene tillfälle att påverka vår egen regering!

Om ni har tid och möjlighet att gripa detta tillfälle, fyll i enkäten som ni finner här. Det ifyllda dokumentet skickas senast 16 juni till Stefano.MARTA@oecd.org.