Östersjöns vattenkvalitet – tema på iBSG:s årliga konferens

Den 5 september anordnar det Brysselbaserade nätverket Informal Baltic Sea Group, IBSG, konferensen ”Save the Baltic Sea for real” i Bryssel.

Småland-Blekinge-Halland är medlem i iBSG tillsammans med 49 andra regionala Brysselkontor från Östersjöområdet. Det fungerar framförallt som en plattform för erfarenhets- och informationsutbyten för sina medlemmar. Ett av iBSG:s huvudmål är att organisera en årlig konferens om politiska frågor som rör Östersjöregionen och årets konferens riktar fokus mot Östersjöns vattenkvalitet och de miljömässiga hoten som kemiska ämnen och plaster utgör.

Konferensen anordnas på Europaparlamentet (Bryssel) i samarbete med bl.a. Östersjökommissionen (CPMR) och Europaparlamentets Intergroup on Seas, rivers, islands and coastal areas. Registreringen är öppen fram till den 29 augusti.