Ökat fokus från KOM på matsvinnet

År 2050 beräknas jorden ha 9 miljarder människor invånare. Därmed gäller det att maximera livsmedelsproduktionen och minska matsvinnet. Bara inom EU går 88 miljoner ton mat till spillo varje år.

The EU Platform on Food Losses and Food Waste (FLW) är en informell expertgrupp som har startats av och leds av kommissionen. Den kommer att bestå av högst 70 medlemmar från både privat och offentlig sektor och omfatta myndigheterna inom livsmedel från medlemsländerna och intresseorganisationer på EU-nivå som är involverade att ta tillvara livsmedelsavfall samt EU:s regionkommittée. FLW syftar till att stödja alla aktörer att definiera åtgärder för att förebygga matavfall, utbyta goda exempel och utvärdera vilka framsteg som sker.

FLW:s huvudsakliga mål är att bistå kommissionen att identifiera och prioritera bland åtgärder som ska vidtas på EU-nivå för att förhindra matsvinn. Gruppen kommer också att hjälpa andra medlemsländer att identifiera och genomföra lämpliga åtgärder att vidta på nationell, regional och lokal nivå. 

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm