Verksamhetsberättelse för 2023

Kopplingen mellan den europeiska arenan och på hemmaplan är stark. Anledningen är att de frågor som EU arbetar med i stor utsträckning är desamma som våra medlemmar arbetar med dagligdags. Som en konsekvens kan en stor del av Småland Blekinge Halland South Swedens (SBHSS) resultat sökas i ägarnas ordinarie verksamhet. Härutöver landar många aktuella frågor hos den svenska nationella nivån, varför betydelsen av dialog med den regionala nivån understryks. Dels handlar det om att försäkra sig om att den nationella nivån i tidigt skede i EU:s beslutsprocess har tagit del av våra perspektiv inför förhandlingar med andra medlemsstater, dels handlar det om att vi i inför slutskedet i beslutsprocessen involveras för att införa såväl policy som finansiering.

Brysselkontoret

Vid sidan av samarbete mellan ägarna, är det gemensamma Brysselkontoret sedan starten 2010 ett viktigt verktyg för medlemmarna. Kontoret bemannas under större delen av tre heltidsanställda.