Verksamhetsplan för 2021 och 2022

Till grund för verksamhetsplanen för 2021 ligger en 4-årig verksamhetsinriktning som gäller för perioden 2019–2022. Den långsiktiga inriktningen av arbetet fokuserar på:

Transport

Arbetsmarknad

Hälsa och vård

Tillväxt och innovation

Gröna näringar och bioekonomi

 

Verksamhetsplanen är ett dokument som speglar ägarnas fokus för 2021 i relation till vad som sker på den europeiska arenan. Då en stor del av samarbetet i Småland Blekinge Halland South Sweden sker med Brysselkontoret som plattform, har aktiviteter knutna till EU-agendan en central plats. Aktiviteterna på den europeiska arenan är ett komplement till ägarnas arbete på hemmaplan.

Bilden är en sammanfattning av ägarnas prioriteringar, varför det kan finnas fler uppdrag att arbeta med.

Verksamhetsplanen för 2022 antogs i september 2021 och kan läsas nedan.