Om Småland-Blekinge-Halland

Småland-Blekinge-Halland (SBH) är ett samarbete mellan fem regioner och två lärosäten i södra Sverige. SBH:s medlemmar är region Halland, region Kronoberg, region Jönköping län, region Kalmar län, region Blekinge, Jönköping University och Linnéuniversitetet.

Brysselkontorets uppdrag är att stötta och stärka regional utveckling och tillväxt i Småland-Blekinge-Halland. Vi arbetar för att europeisk politik och finansieringsmöjligheter ska komma till nytta för regionens medborgare, lärosäten och näringsliv.

Småland-Blekinge-Halland samarbetet fokuserar bl.a. på de gröna frågorna. Våra regioner besitter europeisk konkurrenskraft inom en rad områden, som skoglig bioekonomi, biobaserat bränsle och gröna transportsystem. Brysselkontoret marknadsför våra medlemmars kompetenser för att:

·         dela med sig och ta del av goda europeiska exempel

·         säkerställa att vår röst beaktas i europeisk policyutveckling

·         öka inflödet av utvecklingskapital till Småland-Blekinge-Halland

Våra regioner tar varje år fram länsspecifika dokument som innehåller mål och prioriteringar inom olika tematiska områden som är kopplat till regionens arbete med att skapa hållbar utveckling. Läs gärna mer om våra bevakningsområden: skoglig bioekonomilivsmedeltransportturismforskning och innovationhälso- sjukvårdarbetsmarknad och det regionala utvecklingskapitalet.