Onlinekurs för att lära sig mer om EU – registrering öppen

Vill du veta mer om EU? Ny finns det möjlighet att registrera sig för en stor onlinekurs för att lära sig mer om EU. Kursen heter MOOC (Massive Open Online Course) och kommer vara mellan 15 januari – 23 februari 2018 helt gratis för alla deltagare.

Kursen riktar sig mestadels till personer som jobbar inom regionala eller lokala myndigheter som hanterar EU:s påverkan, men är även öppen för lärare, studenter, journalister och medborgare generellt. Man behöver ingen specifik bakgrund, men det rekommenderas att man har baskunskap om EU. Kursen går att genomföra på engelska, tyska och franska.

Under kursens gång kommer deltagare ta del och lära sig om hur de olika EU-institutionerna fungerar och arbetar tillsammans, hur EU:s budget förbereds och hur EU påverkar på regional samt lokal nivå. Deltagarna kommer även att få en inblick i hur nuvarande och kommande EU-program fungerar och vad de innebär. Det kommer att vara en löpande kurs under de sex veckorna, men kursmaterialet kommer att vara tillgängligt online ett år om man inte har tid eller vill lära sig i sin egen takt efter kursen. Projektet är ett samarbete mellan regionkommittén, EU-kommissionen, europeiska investeringsbanken.

Kursen täcker en övergripande rad ämnen om EU och är uppdelat i sex olika huvudområden:

1 Regioner och städer i EU

2 EU:s Budget: inkomst, utgifter och utsikter.

3 Jämlika möjligheter, oavsett vi bor – för att EU investerar i min region

4 Den sociala dimensionen av EU-finansiering

5 Stimulera den lokala och regionala ekonomin: finansiering och råd för investeringar i regioner och städer.

6 Framtiden för Europa: alternativ och debatter

Är du intresserad och vill veta mer? Lär mer och registrera dig här!