OPEN DAYS 2016 – 10-13 oktober

Det är återigen dags för OPEN DAYS i Bryssel som årligen anordnas av regionkommittén och europeiska kommissionens generaldirektoratet för regional – och stadspolitik. Under en veckas tid är det regioner och städer som står i fokus och nytt för i år är att evenemanget efter fjorton år byter namn till European Week of regions and Cities. Varje år utses även olika tematiska områden inom vilka intressenter från regioner kan anmäla sig och bilda konsortium vilket skapar intressanta konferenser. I år är det följande teman som har valts ut: 
 
Hållbar ekonomisk utveckling
Inkluderande ekonomisk tillväxt
Förenkla Europeiska struktur – och investeringsfonderna
 
 
Varför är OPEN DAYS viktigt för Småland-Blekinge?
Då det är ett evenemang till för tjänstemän, experter och akademiker från EU:s alla regioner och städer inom de valda tematiska områdena, är det ett utomordentligt tillfälle att utbyta erfarenheter och knyta kontakter inför framtiden.  Även om man inte bildar ett konsortium så har evenemanget mycket att erbjuda då det anordnas intressanta seminarium, debatter och workshops som man kan delta i. Förra året organiserades 140 workshops, debatter och seminarium med ca 800 föredragshållare där 177 olika regioner var representerade. Brysselkontoret i Småland-Blekinge kan även bidra med att sammanföra er med kontakter skräddarsydda för att passa era intressen.
 
För mer information om hur du kan delta i evenemanget, läs på regionkommitténs hemsida om OPEN DAYS här: http://cor.europa.eu/sv/events/opendays/Pages/Kick-off-meeting-Open-Days-2016.aspx
 
Vid ytterligare frågor om OPEN DAYS hör gärna av dig till oss på Småland-Blekinge i Bryssel.