På gång inom EU hösten 2015

Höstens upplaga av "På gång inom EU" finns nu att läsa på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida. Här kan du läsa om det senaste som har hänt inom EU och hur det påverkar kommuner, landsting och regioner.

I den här upplagan står det bland annat om det nya frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP) samt läggs fokus också på den nya sammanhållningspolitiken och den digitala inre marknaden. SKL presenterar också sina prioriterade EU-frågor under 2015. För dig som söker mer information finns det i varje avsnitt länkar och kontaktuppgifter till rätt personer. Längst bak hittar ni en lista som förklarar termer och begrepp som ofta förekommer inom EU-sammanhang.

I SKL:s webbutik kan du beställa den tryckta upplagan av ”På gång inom EU."