På gång inom EU våren 2016

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar regelbundet en sammanfattning av aktuella frågor i ett EU-perspektiv, kallad "På gång inom EU". Nu finns versionen för våren 2016 publicerad på SKL:s hemsida http://skl.se/download/18.72ba5c0e151e80f7a0983e83/1453384472280/SKL_Pa-gang-inom-EU_A4_webb.pdf