På ingång: ny plattform för livsmedelspolicy inom EU

Tidigare har livsmedelsaktörer och intressenter i Europa uppmanat kommissionen till att starta en gemensam livsmedelspolitik inom EU. Flera europaparlamentariker har dessutom tryckt på för ett europeiskt ramverk som täcker hela livsmedelskedjan, från jord till bord, och nu verkar det som att påtryckningarna får resultat. Under hösten lanseras ett nytt forum – en plattform för europeisk livsmedelspolicy som kommer kallas European Food Forum.

Från påtryckningar till resultat

I februari 2019 lyfte 400 jordbruksintressenter idén om att starta upp en Common Food Policy med argumentet att hela livsmedelskedjan inte representeras tillräckligt inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Lagstiftare från olika politiska grupperingar i EU väntas nu starta en ny plattform som adresserar europeisk livsmedelspolicy på ett holistiskt sätt. Med andra ord en plattform som inkluderar hela livsmedelskedjan från produktion till konsumtion.

Den nya plattformen kommer att kallas European Food Forum (EFF) och ska lanseras i november efter ett introduktionsmöte i september månad. Forumet kommer att hämta inspiration från European Internet Forum (EIF) och European Energy Forum (EEF) som båda etablerades för över 20 år sedan. Plattformen kommer att ha en generalförsamling, styrelse och ett antal styrkommittéer. Fokuset kommer bl.a. riktas mot uppkommande trender i livsmedelskedjan på både europeisk och global nivå. Genom forumet kommer europaparlamentariker ges tillfälle att få lyssna på intressenters idéer och även skapa relationer med andra offentliga och privata organisationer med intresse för livsmedelsfrågor. Ett viktigt syfte med plattformen som beskrivs är möjligheten att föreslå lösningar och presentera nya idéer som ska kunna främja livsmedelsbranschens utveckling i Europa.

Innebörd för regionerna

Europaparlamentariker kommer att kontrollera plattformen och medlemskap kommer att vara öppet för alla parlamentariker. EFF kommer även att hålla dörrarna öppna för aktörer inom hela livsmedelskedjan såsom bönder, livsmedelsbutiker och sektorföreningar på europeisk och nationell nivå. NGO’s, universitet och institutioner för forskning kommer även att vara välkomna att delta i initiativet.

Utvecklingar inom livsmedelsområdet såsom en extra arena för lärosäten att göra skillnad skulle sannolikt kunna påverka våra regioner.

Det återstår att se vilken inverkan EFF och en ev. utvidgad livsmedelspolicy kommer att ha på oss konkret, men vi får sannolikt se fler möjligheter att påverka branschen för verksamma inom hela livsmedelskedjan. Vi på Brysselkontoret kommer att fortsätta följa processens gång.