Praktik i hjärtat av EU

Småland-Blekinge-Hallands Europakontor höstterminen 2017

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2017 två praktikplatser på kontoret i Bryssel. Studenter som kan ansöka studerar vid Jönköping University, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola (men även vid andra lärosäten) med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, hantering av besöksgrupper och deras program samt praktiska genomförande, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med olika verksamheter med koppling till EU ges en god förståelse för europeisk politik och utveckling.


 

Den sökande bör ha anknytning till regionen och vara i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena ovan. Sökande kan ha inriktning mot områden så som statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Goda IT-kunskaper är också ett krav. Ett medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs, men vi strävar efter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra.

 

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är ganska stort. Kontoret Småland-Blekinge-Halland bidrar gärna med tips.

 

Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till Anna Nilsson, anna.nilsson@sbhss.eu senast 18 april!

För frågor om praktiken kan du kontakta våra praktikanter Timothy Bergfalk och Christopher Robin Karlsson 32 (0)495 56 10 03 eller på epost timothy.bergfalk@sbhss.eu alternativt christopherrobin.karlsson@sbhss.eu. Övriga frågor kontakta Anna Nilsson på epost anna.nilsson@sbhss.eu eller +32(0)497621592. 

Småland-Blekinge-Halland startade sitt kontor i Bryssel hösten 2009. Huvudmän är landstingen i Blekinge och Kalmar län, Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Jönköpings län. Landstingen, regionerna och regionförbunden är politiskt styrda organisationer som bland annat arbetar med tillväxt-, utvecklings- och hälsofrågor i länen. Organisationerna är offentligt finansierade och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. I samarbetet deltar också lärosätena i respektive region: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Linnéuniversitetet och Jönköping University.

 

Kontoret är strategiskt placerat i Nordic House mitt i EU-kvarteren i närheten av ett flertal andra svenska och europeiska regioner, stora svenska företag och organisationer till exempel Vinnova och det svenska konsulatet. De främsta uppgifterna för anställda är att bevaka viktiga frågor för regionens utveckling och att marknadsföra Småland-Blekinge-Halland i EU. Andra viktiga uppgifter är  kontaktskapande och att delge information om EU-frågor till hemaregionen.