Praktik i hjärtat av EU hösten 2014!

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under höstterminen 2014 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Fler än vad tredje av våra praktikanter får jobb i Bryssel efter praktiken!

Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en mycket god förståelse för arbetet inom EU.

Den sökande bör ha anknytning till regionen och vara i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Goda IT-kunskaper är också ett krav. Ett medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs, men vi strävar efter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra.

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är ganska stort. Brysselkontoret bidrar gärna med tips.

Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till Sven Kastö, sven.kasto(a)smalandblekinge.eu senast 25 april!

För mer information går det bra att höra av sig till Sven Kastö på telefon +32 488 90 49 43. Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande praktikanter, Aya Hijazi och Cecilia Sjölund. Besök gärna vår hemsida.

 

Småland-Blekinges Brysselkontor bildades hösten 2009 av Region Blekinge, regionförbunden i Kalmar län, södra Småland och Jönköping. Regionförbunden är politiskt styrda organisationer som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i länen. Organisationerna är offentligt finansierade och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. I Brysselsamarbetet deltar också lärosätena i respektive region: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping.

Kontoret är strategiskt placerat i Nordic House tillsammans med ett flertal andra svenska regioner, stora svenska företag och organisationer till exempel Vinnova och det svenska konsulatet. De främsta uppgifterna för Brysselkontorets två anställda är att bevaka viktiga frågor för regionens utveckling och att marknadsföra regionerna i Bryssel. Det handlar också om kontaktskapande och att överföra kunskaper och till hemmaregionen.