Priser och utmärkelser – fördelar med att ansöka om EU utmärkelser för Småland-Blekinge-Halland.

Varje år tilldelas lokala och regionala aktörer utmärkelser för insatser som har bidragit till regional men även europeisk utveckling inom olika tematiska områden. Småland-Blekinge-Hallands medlemmar har goda möjligheter att konkurrera om europeiska utmärkelser. Att titulera sig som Europas “exempel” kan bland annat bidra till ytterligare regional (eller kommunal) kraftsamling inom området och europeisk marknadsföring. Vi har därför tagit en närmare titt på vilka utmärkelser som skulle kunna vara intressanta för kommuner och regioner i Småland-Blekinge-Halland – lycka till!

Den europeiska arenan erbjuder regioner flera olika priser att ansöka om. Regioner som med hjälp av EU-medel utvecklat särskilda projekt som syftar till att öka tillväxten och välståndet (på en regional, nationell och/eller europeisk nivå) har möjlighet att ansöka om pris för sin insats.

Att vinna en utmärkelse ger regionen/staden god marknadsföring på den europeiska arenan. Nya möjligheter kan öppnas för att ytterligare stärka den inomregionala kapaciteten och tillväxten. Initiativ som blir nominerade får större chans till att hitta värdefulla kontakter, partnerskap och även få ett större medialt intresse vilket kan bidra till ytterligare nätverksmöjligheter, även om man inte tar hem förstaplatsen. Europeiska utmärkelser kan användas i marknadsföringssyfte och bidra till regionens egen kraftsamling inom området, vilket också kan bidra till att uppnå de mål och ambitioner som framförs i de länsspecifika dokumenten.

När det kommer till ansökan, handlar det inte om att hitta på hjulet på nytt, utan att använda redan befintliga strategier. SBH:s medlemmar håller hög europeisk klass inom flera områden, en befintlig strategi eller genomfört projekt, kan användas som underlag för en eller flera ansökningar. För att öka sin chans till att vinna ett pris måste regionen visa på vilket sätt de bidragit till ett mervärde för EU genom sitt projekt. Brysselkontoret kan hjälpa till med att kartlägga och upplysa om de priser och utmärkelser som finns att söka men också assistera med skrivningar och särskilda formuleringar gällande kopplingen till EU.

 

Klicka nedan för mer information samt ett par exempel av de priser som kan vara av intresse att söka.

KLICKA HÄR