Rapport över energiförbrukningen i Småland och Blekinge

Energibalans 2010 Småland Blekinge visar bland annat hur mycket energi vi gör av med i regionen, vilken typ av energi som används samt hur utvecklingen mellan 1990 och 2010 ser ut. Läs rapporten här.