Region Jönköpings län visar vägen för att stärka sina styrkor genom europeiskt samarbete

I vecka 12 fick Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor besök av Region Jönköpings läns smart specialiseringsstrateger Peter Friberg och Micael Ragnar. Målet med resan var att delta på EU:s interregionala samarbetsprogram, Interreg Europes, samarbetsforum ”Europe, Let´s Cooperate” i Antwerpen den 20–21 mars. För att maximera nyttan med att befinna sig på plats i Belgien, passade Peter och Micael på att också klämma in ett fullspäckat mötesschema i Bryssel dagen innan konferensen. Läs vidare så får du höra mer om Peter och Micaels resa och få inspiration till hur din organisation kan få ut det mesta av ett besök i Bryssel.

Syftet med resan

Region Jönköpings Län har under det senaste året växlat upp sitt engagemang kopplat till implementeringen av sin smarta specialiseringsstrategi (S3) och har genom flera parallella europeiska och nationella projektspår ökat sitt S3-samarbete med dels sina grannregioner inom Småland-Blekinge-Halland, dels med europeiska partner inom ramen för Interreg Europe-programmet. Peter och Micael åkte därför till Bryssel och Antwerpen med tre tydliga mål. Det första var att prata med EU-kommissionens S3-experter om tillgängliga stöd och erfarenhetsutbyten kring styrning och praktisk implementering av smart specialisering på en regional nivå. Det andra målet var att diskutera implementering och genomförande av S3 med Brysselbaserade experter och nätverk, och sist men inte minst, att hitta västeuropeiska partner till Region Jönköpings Läns egna Interreg Europe-projekt om genomförande av smart specialisering. Brysselkontoret deltog så klart på mötena och hjälpte till att öppna upp dörrar i Bryssel.

Besöket i Bryssel

Peter och Micaels intensiva besök i Bryssel inleddes med ett strategiskt uppstartsmöte på Brysselkontoret. Inför besök i Bryssel är det ofta en god idé att gå igenom besöksprogrammet och diskutera förväntningar och mål inför specifika möten. Efter uppstartsmötet bar det av till EU-kommissionens generaldirektorat för regional och stadspolitik (DG REGIO) där vi mötte sekretariatet för praxisgemenskapen för smarta specialiseringsstrategier (S3-COP). Detta besök genomfördes tillsammans med Småland Blekinge Halland South Swedens (SBHSS) motsvarigheter i Mellansverige, Central Sweden och Värmlands Brysselkontor och deras hitresta motsvarigheter till Region Jönköpings läns smart specialiseringsstrateger. Under mötet fick Peter och Micael möjligheten att under avslappnade former ha ett samtal direkt med EU-kommissionens S3-experter. En av slutsatserna från mötet var att det nu är upp till varje aktör att genom aktivitet vara med och forma utvecklingen av EU-kommissionens samarbetsverktyg. Efter en arbetslunch tillsammans med Central Sweden och Värmlands Brysselkontor med delegationer, mötte Peter och Micael ledarna för nätverket ERRIN:s (European Regions Research and Innovation Network) arbetsgrupp för Smart Specialisering, för att lära sig om hur ERRIN arbetar kring dessa frågor och hur Region Jönköpings Län kan ta del av de möjligheter som nätverket tillhandahåller. Därefter träffade Peter, Micael och Brysselkontoret organisationen Friends of Smart Specialisation (FoSS) där en livlig diskussion uppstod om tips och trix kring det praktiska genomförandet av smart specialisering och vad som krävs för att upprätthålla ett långsiktigt engagemang. Avslutningsvis deltog Micael och Peter på en nätverksträff anordnat av tyska Thüringen och franska Hauts-de-France regionkontor, där de fick träffa flera europeiska regionala representanter med ditresta sakkunniga från dessa regioner. Därefter var Brysselbesöket färdigt och Micael och Peter tog sig vidare till Antwerpen för Interreg Europe-konferensen.

Mer information

Vill ni veta mer om Peter och Micaels besök och om Region Jönköpings läns S3-arbete? Kontakta då Peter och Micael genom kontaktuppgifterna nedan eller hör av er till undertecknad på Brysselkontoret.

Micael Ragnar, +46 72-549 54 60, micael.ragnar@rjl.se

Peter Friberg, +46 70-061 79 26, peter.a.friberg@rjl.se