Region Jönköpings läns ledningsgrupp på besök!

I veckan kom ledningsgruppen för regional utveckling på Region Jönköpings läns till Bryssel. Besöket beskrevs av deltagarna som ett sätt att öka förståelsen för hur arbetet på hemmaplan och EU-arenan går hand i hand.

Varierat program

Under besöket i Bryssel låg fokuset på att förtydliga kopplingen mellan regional, nationell och europeisk nivå. Förutom överläggningar med oss på Brysselkontoret, besökte gruppen Europaparlamentet och Sveriges delegation vid NATO. Dessutom genomfördes tematiska möten med ett nätverk för energifrågor samt EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, kultur och sport. Sista förmiddagen gick i innovationsutvecklingens tecken. Gruppen mötte representanter för ett Brysselbaserat innovationsnätverk (ERRIN) och Central Swedens Brysselkontor för att diskutera hur man kan bygga upp ekosystem för innovation på hemmaplan som kan kopplas ihop med andra i Europa.

Förutom att öka kunskapen kring hur EU fungerar, tydliggjordes i vilken utsträckning vi påverkas av det som händer inom EU, men även vilka möjligheter som finns för oss att påverka utvecklingen på EU-arenan – i synnerhet eftersom vi inte kan räkna med att någon annan för vår talan.

 

 

 

Vill öka sitt engagemang

Flera av deltagarna reflekterade över att så många frågor i Bryssel handlade om det som gruppen arbetar med på hemmaplan. ”Vi har så många styrkor som kan växlas upp – det är dags för oss att i högre grad använda oss av möjligheterna EU-arenan erbjuder!” var en inspirerande kommentar från gruppen efter besöket.