Region Kronoberg deltar i europeiskt utbytesprogram för sjukvården för 20:e gången

För Småland-Blekinge-Halland är hälsa en högt prioriterad fråga för arbetet på den europeiska arenan. Framförallt i syftet att utbyta erfarenheter och lära tillsammans med andra europeiska regioner. Det finns flera olika tillvägagångssätt och forum för att göra just detta. Ett av dessa är European Hospital and Healthcare Federations (HOPE) utbytesprogram och som en inspiration har vi talat med Region Kronoberg som nu deltar i programmet för 20:e året.

Programmet innefattar en möjlighet till fyra veckors praktiktjänstgöring på ett sjukhus i något av de deltagande länderna och syftar till att ge erfarenhetsutbyte och utöka samarbete mellan sjukhus runtom Europa. Det är inte ett medicinskt utbytesprogram utan riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal med administrativa och ledningsroller som vill studera sjukvården ur ett helhetsperspektiv. Utbytet ger en god chans för regioner att profilera sig inom sjukvård samt att utbyta erfarenheter och skapa nätverk runtom Europa.  

Deadline för ansökningar är det 31 oktober, både för att ta emot och att skicka ut deltagare. Efter det träffas alla nationella koordinatorer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för Sveriges del, och fördelar deltagare till värdsjukhus (efter deltagarnas önskemål så långt som det är möjligt). Mot slutet av året meddelas sedan vilka som kommer åka vart. Själva utbytesprogrammet kommer pågå under tiden 6 maj 2019 till 4 juni 2019. 

Region Kronoberg har deltagit sedan 1999 och kommer under 2019 skicka ut samt ta emot två deltagare. Som deltagare har man chans att besöka ett av cirka 20 deltagande EU-länder, men även andra europeiska länder som Schweiz och Serbien. Årets tema för utbytet är ”Evidensbaserat beslutsfattande inom hälso- och sjukvård” och kommer bland annat att innefatta frågor som rör personal, ekonomi, organisation, planering, kvalitet och patientsäkerhet. 

Programmet handlar inte om övergripande förändringar i sjukvårdsystemet utan snarare om mindre, smarta lösningar som förenklar och förbättrar vårdarbetet. Ett exempel på detta som Kronoberg delade med sig av till sina besökare är användandet av p-skiva vid behandling av trycksår för man då på ett enkelt sätt alltid har koll på när det är dags att vända patienten. 

Utresande personer tar med sig frågor från chefer och andra på hemmaplan, sedan presenterar de resultatet för de andra deltagarna, sin arbetsplats och för SKL i syfte att sprida informationen på flera nivåer. Elisabet Brücher som tidigare deltagit i utbytet och numera är samordnare i Kronoberg för programmet ser på besöket som en chans till positiv personlig utveckling och en möjlighet att hämta hem  kunskap till sin arbetsplats och region. Man presenterar även sin region och svensk sjukvård för dem man möter i sitt värdland.

Elisabet vill även belysa att det är en fantastik upplevelse att emot besök då man får chansen att visa och fråga ”vi gör så här, men hur löser ni det?”. Hon har upplevt att det är kul att få visa upp Sverige för andra Européer samt att visa att svenskar är trevliga och öppna människor. Ett av de absolut viktigaste resultaten med utbytet är att man skapar ett mycket användbart nätverk runtom Europa genom de kontakter man får med andra deltagare i utbytet. Undrar man hur sjukhus på andra ställen gör, ja då har man kontaktpunkter där som kan svara på de frågorna.

I nuläget är det få sjukhus i Sverige som deltar i utbytet. Det finns dock ett stort intresse från andra länder och deltagare att komma till Sverige och studera vårt sjukvårdssystem. Detta innebär att det finns stor efterfrågan på nya deltagare från svenska regioner och landsting samt mycket att vinna på att delta. Region Kronoberg rekommenderar stark andra regioner att delta då man får chansen att skapa nya kontakter, utbyta goda exempel och visa upp sig för övriga Europa.

Bildkällor: 
European Hospital and Healthcare Federation, 2018. 
Region Kronorberg