Regional nytta av Digitala Europa

22 oktober, 10.00, anordnar nätverket ERRIN ett virtuellt informationsseminarium om EU-programmet Digitala Europa. Representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för digitala frågor (DG Connect) introducerar dels programmet och hur regioner kan dra nytta av det. Därefter kommer de förklara ett av programmets fem komponenter – avancerade digitala färdigheter (advanced digital skills) – och visa på skillnader samt möjliga synergier med andra EU-program. Här ges deltagarna även information om kommande utlysningar och vilka förväntningar man har. Ett utmärkt tillfälle för både digitalt- och utbildningsansvariga hos våra ägare.

Här kan du läsa mer och anmäla dig!