Regionala möjligheter till samarbete för tillämpningen av Internet of Things

Det ges snart tillfälle att knyta nya samarbetskontakter för industriell modernisering, och att diskutera framtidens industri och företagande i en mer och mer digitaliserad värld, på det årliga evenemanget Agorada, som denna gång handlar om tillämpningen av Internet of Things (IoT) inom europeisk industri.

Regionen kan, tillsammans med näringslivet, bland annat öka kvaliteten i sina tjänster och produkter, nå fler kunder och medborgare, och erbjuda mer individanpassade tjänster genom att integrera digitalisering och Internet of Things i sin verksamhet. Innovativa lösningar och erfarenhetsutbyte blir då viktiga, för att inte nämna samarbetspartner ute i Europa, till vilka möjligheten erbjuds under evenemanget Agorada Watify Matchmaking event.

 


 

                                                        AGORADA – Watify matchmaking event on Internet of Things

Watify-initiativet, en kampanj finansierad av EU-kommissionen som syftar till att stimulera den teknologiska omvandlingen av den europeiska industrin, bjuder in till ett interregionalt ”matchmaking”-evenemang den 15 maj. Evenemanget är en årlig företeelse inom nätverket European Association of Development Agencies (EURADA) och årets tema är Internet of Things.

Internet of Things refererar till sammankoppling av alla fysiska föremål (t.ex. utrustning som en del av klädsel, sjukvårdsutrustning, fordon, maskiner, hushållsutrustning etc.). Genom att nyttja exempelvis trådlösa kommunikationsteknologier eller sensorer, kan man integrera det digitala i de flesta av föremål, vilket i sig innebär en potential inom samtliga industrisektorer. 

Några fokuspunkter som kommer att lyftas under dagen är:

  • Tillämpning, utmaningar och möjligheter gällande IoT för små och medelstora företag
  • Interregionala och gränsöverskridande värdekedjor
  • Bilaterala och multilaterala möten mellan offentliga och privata aktörer
  • Interregionalt och gränsöverskridande samarbete inom riktade fokusområden

 

Utöver de redan nämnda, Watify och EURADA, är även Enterprise Europe Network, nätverket ERRIN och den italienska regionen Emilia-Romagna med och anordnar eventet. 

 

Anmälan är fortfarande öppen, men stängs redan den 10 maj. För att komma till hemsidan för eventet och anmälan, klicka här.