Regionala och lokala goda exempel efterfrågas av Regionkommittén

Som många av er säkerligen känner till har EU ett mål om klimatneutralitet till 2050. I enlighet med målet har Europeiska regionkommittén utvecklat ett initiativ, Green Deal map, som innefattar en kartläggning av goda regionala och lokala exempel som arbetar för att minska klimatförändringar och miljöpåverkan. Syftet med initiativet är med andra ord att uppmärksamma regioner och städer som på olika sätt aktivt arbetar för att minska växthusgasutsläppen och därmed bidra till EU:s mål om klimatneutralitet.

För Småland-Bleking-Halland finns det möjlighet att bidra som gott exempel till regionkommitténs kartläggning. Bland de nuvarande svenska exemplen finns Kungsbacka som driver ett projekt med syftet att utveckla livsmedelssektorn mer hållbart och klimatsmart genom att exempelvis ha mer vegetarisk mat på skolor och förskolor.

I formuläret bör det goda exemplet beskrivas, det vill säga, hur exemplet bidrar till bättre klimat och inom vilket området det ryms. Skicka in goda exempel här.