Regionernas arbete med kvinnligt företagande i framkant

Vid eventet Young Women: a key target for rural development blev det tydligt att arbetet som länen i Småland-Blekinge utför i befolkningsfrågan ligger i framkant. Alla invånare är lika viktiga för en regions utveckling men då fler kvinnor än män tenderar att flytta till storstäder är det viktigt att arbeta mot detta. En del av arbetet för att minska migrationen är att främja kvinnligt företagande vilket idag är aktuellt i Småland-Blekinge och som talarna starkt förespråkade.

Genom de olika exempel som presenterades var det tydligt att företagande inte bara skapade fler arbetstillfällen utan stärkte även banden till regionen. Förhoppningarna med att stärka banden till kommuner, län och regioner är att utflyttningen skall minska och befolkningen skall bli mer jämlik. Eftersom det vid detta event var unga kvinnor som stod i fokus fanns det en stark tro på att kvinnor vet vad kvinnor behöver, vilket snarare kan uttryckas som att målgruppen vet vad de behöver. Att kvinnligt företagande inte bara ses som en jämställdhetsfråga utan även som en tillväxtfaktor visar hur långt Småland-Blekinge har kommit.

Är du nyfiken på vad de andra gör? Läs mer och klicka dig vidare nedan!

Exempel hos Region Blekinge

Affärsdrivna tjejer

Vill öka företagandet bland unga kvinnor genom att exempelvis samarbeta med högskola eller landstinget för att undersöka idéer som kan leda till nya företag,

Sociala medier – från ord till handling

Syftar till att öka affärsutvecklingen genom sociala medier för att företaget skall kunna förbättra sin verksamhet genom att, exempelvis, nå ut till fler kunder.

Exempel hos Regionförbundet Jönköpings län

Qraftfulla 2.0

Projektet vill att deltagarna skall öka kunskapen kring företagande och ledarskap för att kunna stärka kvinnor i deras företagande och ledarskap.

Business by women

Genom utbildningar, föreläsningar och nätverkande skall projektet bidra till att utveckla företaget och öka lönsamheten vilket skall leda till ökat företagande och ökad sysselsättning.

Exempel hos Regionförbundet i Kalmar län

Tillväxt genom ägarväxling och styrelseutveckling

Projektet vill erbjuda företagare att utveckla och öka tillväxten av företaget genom analysera utvecklings- och kompetensbehoven och arbeta fram en utvecklingsplan.

Free Friday 2

Projektet vänder sig studenter som vill förverkliga idéer om att starta företag genom vägledning, föreläsningar och workshops. Projektet vill inspirera kvinnligt entreprenörskap och skapa ett nätverk för företagare

Exempel hos Regionförbundet Södra Småland

Kvinna och Entreprenör – Javisst!

Projektet syftar till att öka antalet nystartade företag, förändra attityden mot entreprenörskap och utöka affärsnätverken genom föreläsningar, workshops och koppla samman studenter med näringslivet.

Tillbaka till framtiden

Projektet vill öka antalet kommersialiserade innovationer som leder till nystartade företag, alternativt att det genererar tillväxt för redan existerande företag.