Remiss inför förhandlingar EU 2021-2027, inkl. sammanhållningspolitiken

De senaste månaderna har EU-kommissionen presenterat förslag både till EU:s långtidsbudget 2021-2027 och förslag till förordningar inom specifika policyområden. Bland dessa finns förslag till sammanhållningspolitik 2021-2027. Medlemsstaterna förhandlar om förslagen i rådet och svenska regeringen arbetar nu på sin ståndpunkt. Näringsdepartementet har därför skickat flera av förlagen på remiss till svenska aktörer, inkl. Småland-Blekinge-Hallands medlemmar. Detta är ett tillfälle för oss att påverka Sveriges position i frågor som har betydelse för framtida möjligheter att bedriva utveckling i våra regioner.

Sista svarsdag är 12 september, men snabbt svar uppmuntras då vissa förslag redan behandlas i rådet.

Remissen finner ni här.

Det finns även faktapromemorior för flera av förslagen att ta del av här.