Renare energi på EU:s öar

EU-kommissionen tillsammans med 14 medlemsländer (bland andra Sverige) har skrivit under en deklaration om att det nya initiativet för ren energi på EU:s alla öar: ”Clean energy for EU islands”, planeras att lanseras som en del av vinterpaketet

 

 

Det finns mer än 2700 öar i EU, och det nya förslaget om ren energi på EU-öarna syftar till att stötta dem i att minska sitt beroende av importerad energi för att istället nyttja de egna energiresurserna och använda sig av mer innovativa energisystem. Det handlar för EU-kommissionen om att uppnå renare luft och minskade växthusgasutsläpp. Initiativet riktas alltså främst mot den majoritet av EU-öar som importerar fossilbaserad energi, men medför även möjligheter för samtliga öar till innovation, utveckling och ökat samarbete mellan öar och regioner i EU. På så sätt kan initativet vara gynnande för samtliga öar, som en väg mot renare energi, eller en kanal för att sprida sina goda exempel och erfarenheter inom energifrågor. 

I kontexten av 2015 års klimatavtal i Paris, belyses i deklarationen öars sårbarhet för klimatförändringar och den viktiga roll som ren energiövergång på öar spelar för att minska risker, och öars unika ekosystem som kräver mer uppmärksamhet vid infrastrukturell planering och utveckling. Man har även haft Europaparlamentets resolution om öars speciella situation med betoning på dess potential att stärka den hållbara utvecklingen i EU i åtanke, då man författade deklarationen.

Deklarationen undertecknades i Valetta, Maltas huvudstad, och som första mål för initiativet ämnar man kartlägga gemensamma utmaning och problem som upplevs av EU:s öar och att sedan införa och sprida information om goda exempel genom finansiella och regulativa instrument, och erfarenheter från pilotprojekt. Utöver detta vill Kommissionen även inrätta ett forum för kontakt och utbyten intressenter emellan, för en ökad medvetenhet bland öarna, kunskapsutbyten och en kanal för att hitta partnerskap.

Deklarationen offentliggjordes under ett möte inom Informal Energy Council den 18 maj, tillsammans med en reviderad version av Energy Efficiency Directive med ett förslag om en ökning av det bindande målet för energieffektivitet till 30 % för hela EU till 2030.

 

Klicka här för att läsa deklarationen!