Representanter för lärosätena

 

Linnéuniversitetet
 
Linnéuniversitetet
 
Jönköping University
 
Jönköping University
 

Ylva Dandanell Daveby
Ylva Dandanell
Forskningssamordnare
+46 470 70 82 19


Linus Karlsson 
Projektledare,
internationaliserings-rådgivare
+46 (0)703 11 56 85

Lars Niklasson
Lars Niklasson
Prorektor
+46 (0)70-3330365


Magnus Granström
Samverkanskoordinator
+46 (0)70-2109620