Revision av EU:s vattenpolicy 2019

Kommissionen planerar en revision av Water Framework Directive under år 2019. Särskilt fokus kommer sannolikt att ligga på synergier mellan vatten- och hälsopolicies. Särskilda problem att adressera i detta sammanhang är också jordbrukets problem emd nitrater. Man fokuserar även på kontroll av utsläpp som mikroplatser, läkemedel, kemikalier från textilier i vatten.