Robotteknik: Tillverkare, forskare och användare sammanförs i hubbnätverk

Någonting som blir allt viktigare för en konkurrenskraftig europeisk industri- och tillverkningssektor, och som innebär miljontals av arbetstillfällen och erbjuder

Visningsexemplar

dessutom innovativa lösningar på samhällsutmaningar såsom hälso- och sjukvård, åldrande, smart transport, säkerhet, energi och miljö, är robotteknik. Europa är för närvarande ledande aktör i sektorn för robotik och kan inte tillåta sig att förlora den placeringen. EU-kommissionen har därför bestämt sig för att slå samman krafter på samtliga nivåer, från regional till europeisk, för att helt ta vara på potentialen hos robotteknik i Europa.

Visningsexemplar ”Smart Regions with smart robots”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Smarta regioner med smarta robotar” och ECHORD++

Den 10 maj anordnade Kommissionen och Regionkommittén konferensen ”Smart regions with smart robots” på ämnet robotteknik med närmare 200 experter från lokala, regionala och nationella myndigheter. Man talade om robotteknik ur ett regional och lokalt perspektiv, det vill säga vilka vägar man kan ta för att arbeta med robotteknik. Därför presenterade även ett antal regioner vad de hade gjort inom robotik och hur det var möjligt. Vad de hade gemensamt var ett medlemskap hos ECHORD++, en gemensam plattform och ett hubbnätverk för robottillverkare och forskningsinstitutioner för experimentering, testning och öppen utveckling av robotteknik. För att nå sitt mål om att sammanföra tillverkare, forskare och användare och för att möta utmaningen om robotforskningens riktning i framtiden, använder ECHORD++ sig av tre instrument: experiment, slutanvändardriven teknologisk innovation och RIF (Robotics Innovation Facilities). RIF är, enligt ECHORD++ själva, en unik chans för att pröva nya affärsidéer och genomföra fältprov utan risker. Man behöver inte vara medlem i ECHORD++ för att ansöka om att nyttja en av deras RIF och för att läsa mer om krav på och möjligheter med dessa RIF, klicka här.

 

Presentationerna från konferensen finns nu tillgängliga!

Vad säger Eu-Kommissionen?

Under den ovan nämnda konferensen fanns givetvis Kommissionen representerad, och i detta fall av Cécile Huet, sektorschef för robotik och artificiell intelligens under generaldirektoratet för kommunikationsnätverk, -innehåll och -teknologi. Huet startade genom att bemöta frågan ”Varför robotik?”: Robotik är ett område med hög potential för tillväxt med en beräknad tvåsiffrig ökning under de kommande 5 åren. Robotik kan dessutom säkerställa att produktionen stannar i Europa, med en hög positiv inverkan på skapandet av arbetstillfällen. Till sist påtalar Huet även chansen till att hitta samhällsnyttiga robotar för att bemöta växande utmaningar. Vidare lyfte hon det regionala perspektivet med frågan: ”Hur kan man bygga och förstärka regionala hubbnätverk?” varav nyckelorden i svaret verkar vara kompetens och nisch. Man bör, enligt Huet, fokusera finansieringen på kunskap och kompetenser, och i hjärtat av utvecklingen ligger kompetenscentra, universitetslaboratorium och målsättningar för efterledningstid (RTO: Recovery Time Objective). Därtill bör man fokusera på ett fåtal viktiga steg i värdekedjan för robotteknik för att sedan samarbeta med andra regioner för att sluta en komplett värdekedja. Till sist presenterades även de instrument som finns på EU-nivå. Man nämnde då Echord++ (beskrivet ovan) och Euroc (projekt med konsortium bestående av forskningsinstitut, universitet och företag i olika storlekar för europeisk konkurrenskraft i robotiksektorn).

Digitizing European Industry

Den 14 juni ämnar Småland Blekinge Halland South Sweden närvara vid workshopen ”Digitizing European Industry: opportunities for growth via automation, robotics and digitalization”. Workshopens fokus kommer att ligga på element från EU-kommissionens strategi Digitizing European Industry (DEI), och både de nödvändiga teknologierna och regionala initiativ som en del av strategin, kommer att diskuteras. Gällande regionala initiativ kommer så kallade Digital Innovation Hubs (DIH), eller hubbnätverk på svenska, att ha en central roll i programmet för workshopen. Hubbnätverk för digital innovation är ekosystem bestående av små och medelstora företag, stora industrier, nyetablerade företag, forskare, investerare med flera, som vill skapa sig de bästa förutsättningarna för en långsiktig gemensam framgång.

Inför denna workshop har vi fått ett antal önskemål om specifika saker att lyssna efter från intressenter i Småland-Blekinge-Halland, så om även du och din organisation är intresserade av innehållet i workshopen, tveka inte att kontakta Småland Blekinge Halland South Sweden.