Rural Vision Week

Under året arrangerar EU-kommissionen en rad tematiska veckor om energi, miljö, industri, innovation, design, etc. Den 22-26 mars anordnar EU-kommissionens nätverk för rurala frågor, ENRD, en digital konferens för att blicka framåt. På eventet har man möjlighet att delta i workshops och diskussioner, lyssna på intressanta presentationer och även göra sin röst hörd. Läs mer här om veckan och om hur du anmäler dig!