Samarbetsmöjligheter inom kompetensförsörjning

Samarbete kring utbildningsstöd

Som Brysselkontoret tidigare rapporterat om, har EU utsett 2023 till kunskapens år. Under året kommer EU på olika sätt uppmärksamma behovet av att minska kompetensgapen, fortsätta utveckla högre utbildningar och att skapa utrymmet för hållbara jobb, där var och ens individuella styrkor betonas. Vidare väntas kunskapens år att skapa möjligheter för människor att förvärva den kompetens som förväntas för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Just nu söker en belgisk utbildningsorganisation partners till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte syftandes till att utbyta goda exempel inom utbildning, som exempelvis hur man effektivt kan stödja lärare under deras karriärer eller användning av mikromeriter inom vuxenutbildning. De letar även efter praktiksamarbeten mellan regioner inom ramen för Erasmus+. Om detta låter intressant för din organisation, skicka då en intresseanmälan via mejl till ute.demeyer@vleva.eu och EU-handläggare Sandra Jansson. Följ länken nedan för mer information om utbytet.

Flemish education umbrella organisations looking for other regions to exchange views | ERRIN

Utbyte för bättre matchning mellan ungas utbildningsval och det lokala näringslivet efterfrågan 

Under Brysselkontorets årliga ägartour (v. 4) stod kompetensförsörjning i fokus, både avseende den gröna och digitala omställningen och möjligheter till att behålla unga nyutexaminerade i länet. Flera av SBHSS:s ägare arbetar aktivt med att matcha elevers intressen med utbildningar baserat på den lokala industrin och kompetenser som efterfrågas i regionen.

Inom ramen för Erasmus+ söker just nu den norska kommunen Alver en region eller kommun som arbetar tillsammans med skolor och näringslivet för att pussla ihop elever och utbildning med lokalsamhällets behov, särskilt med hänsyn till den gröna omställningen.

Alver kommun har cirka 30 000 invånare och med betydande industrier inom oljenäringen som just nu befinner sig omstruktureringsfas. Samtidigt råder stor brist på kvalificerad arbetskraft till nya, gröna näringar. Målet med projektet är att samla representanter från mellanstadiet, gymnasier, regionfullmäktige, arbetsförmedlingar, kommuner och näringsliv för att studera hur en jämförbar region arbetar målmedvetet för att få unga ortsbor att välja utbildningar som det lokala näringslivet efterfrågar. Alver är särskilt intresserade av ämnen som AI- och datateknik, digitalisering och grön omställning, informationsteknik, automation och transport. Brist på kvalificerad arbetskraft kommer att vara en gemensam utmaning för många regioner i Europa i framtiden, inte minst i Småland-Blekinge-Halland.

Alver vill gärna dela idéer och diskutera lösningar genom ett partnerbesök. Flera av våra regioner har flaggat för intresse av samarbeten och utbyten och här finns chansen till just detta. Deadline för intresseanmälan är den 24 februari kl. 12.00.

Kontakta Sandra för mer information och kontaktuppgifter vid intresse.