Samråd angående övervakning och rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

Kommissionen har lanserat två samråd som berör övervakning och rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från tunga fordon respektive utsläppsnormer för lätta fordon. Dessa är nu öppna att besvara för intressenter i hela Europa.

Det är EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik som har öppnat samråden.

Det första samrådet är del i förberedelsen av lagstiftning kring övervakning och rapportering för tunga fordon. Det andra samrådet som har öppnats är en del i översynen av det regelverk som finns kring utsläppsnormer för lätta fordon. Till båda samråden välkomnas alla medborgare och organisationer att lämna sina synpunkter och EU-kommissionen riktar sig inte till någon särskild.

Sista dagen att lämna in synpunkter till inspelen är den 28 oktober 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0031_en.htm