Samråd för Horizon 2020 under perioden 2018-2020 :livsmedel hållbart skogsbruk, havs-, sjöfarts- och inlandsvattenforskning samt bioekonomi

Kommissionen efterfrågar synpunkter från enskilda personer och offentliga myndigheter för Horizon 2020 under perioden 2018-2020. Samrådet rör områden som livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och inlandsvattenforskning samt bioekonomi inför arbetsprogrammet för 2018-2020. 

Dessa områden har stor vikt för SmålandBlekinge. Gör din röst hörd genom att fylla i enkät på nedanstående länk

http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm