Samråd om cybersäkerhet öppet för deltagande


Den 6 maj 2015 antog Europeiska kommissionen en strategi för den digitala inre marknaden ( DSM ) som föreskriver upprättande av en offentlig-privat samverkan. Man fokuserar på cybersäkerhet när det gäller tekniska lösningar för online/nätverkssäkerhet under 2016. Kommissionen vill nu samråda med berörda parter inom områden berörda av framtidens it-säkerhet.kontrakts Man efterlyser också insatser på eventuella ytterligare politiska åtgärder som skulle kunna stimulera den europeiska it- branschen . Kommissionen kommer att använda återkopplingen från samrådet att etablera PPP (Private Public Partnerships*) under 2016.

Aktörer som är intresserade av att delta i samrådet finner mer information här

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-public-private-partnership-cybersecurity-and-possible-accompanying-measures

Fördelar med att delta i ett samråd är

-påverkan på EU:s politik

-att man bygger nätverk inom sakområdet

-att man bygger upp kunskap om var EU står i en specifik fråga och hur framtiden kommer att utvecklas

*Offentlig privat samverkanOPS eller Public Private Partnership, PPP är en form av offentlig upphandling där ett privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentliga verksamheter.