Samråd om IT

DG CONNECT som är tjänstemännen inom EU-kommissionen som arbetar med internet och infrastruktur för internet i Europa har utlyst ett samråd. Syftet är att ge medborgare och aktörer möjlighet att bidra med synpunkter till den framtida internetutvecklingen i EU.

Man söker särskilt efter synpunkter från myndigheter, offentliga och privata organisationer och aktörer som har ansvar för internetutbyggnad.

Sista dagen att lämna synpunkter till samrådet är den 9 januari 2017

 

För mer info om samrådet se här