Samråd om ungdomsarbetslöshet

Eures är en internationell plattform för både arbetsgivare och arbetssökande inom EU och strävar efter att öka rörligheten för arbetstagare på den inre marknaden. I Sverige faller Eures internationella jobb-samarbete på arbetsförmedlingen. (Det går att läsa mer om arbetet på deras hemsida). Sverige roll i detta nätverk har hittills varit relativt blygsam, och det finns potential för en utökad användning av tjänsten. Trots att sysselsättningen ökar i både Sverige och Europa är Sveriges ökning mindre än genomsnittet i EU och nätverk som Eures skulle kunna erbjuda en möjlighet att ta sig ur denna situation.  

 
Nyligen påbörjade EU-kommissionen ett webbsamråd om Eures och rörligheten på arbetsmarknaden där man vill få in ett bredare spektra av åsikter från fler intressenter, och där regionala myndigheter specificeras som prioriterade. Syftet med detta är, förutom att utvärdera initiativet ”Ditt första Euresjobbb”, att diskutera och förhoppningsvis komma fram till nya lösningar som kan minska ungdomsarbetslösheten. Med tanke på att både arbetslösheten och den ojämna fördelningen av utbud och efterfrågan på arbetskraft är en prioriterad fråga inom våra län skulle detta samrådet vara en möjlighet förbättra vår situation gällande både dessa punkter. Genom att främja ett internationellt samarbete i arbetskraftsfrågor utökas utbudet av arbetskraft, vilket skulle kunna leda till att företag i Småland och Blekinge har lättare att anställa personal med den kompetens de söker. Med tanke på att detta samråd är ligger tidigt i planeringen är detta inte bara en möjlighet att göra sin röst hörd, utan är även en chans att vara med i beslutsprocessen och påverka istället för att endast få information om färdigformulerade förslag och redan fattade beslut.