Satsningar på området turism under 2017

Den 29 november anordnade Europeiska kommissionen sitt årliga event inom turism, European Tourism Day. Totalt samlades 400 personer från EU-, regional och nationell nivå samt aktörer från turismnäringen för att föra en dialog kring Europa som världens främsta turistresemål. Årets tema var att stärka synergierna mellan turism, kulturella och kreativa näringar samt hur innovativa lösningar kan skapa fler arbetstillfällen och tillväxt.

Kommissionen anser att inte tillräckligt med resurser läggs på att främja den fria rörligheten, som är en av EU:s grundpelare och direkt kopplat till turism. Turismen är en av Europas främsta tillväxtfaktorer och ekonomin kommer påverkas negativt om inte fler initiativ och regleringar på EU-nivå stödjer sektorn. Kommissionens förslag är att investera i billigare, grönare och mer tillgängliga transportnät samt digital utveckling för att gynna turismen internt såväl som externt.

 

Europas placering som världens populäraste resmål betonades flera gånger under dagen. EU:s intuitioner arbetar hårt i frågan för att behålla denna placering och flera initiativ väntas läggas fram det kommande året. Då vi ser en ökad trend kring användandet av digitala enheter, lanserar EU-kommissionen under 2017 initiativet WiFi4EU som ska främja utbyggandet av trådlöst internet, främst i offentliga miljöer såsom parker, torg och byggnader. Initiativet väntas påverka utvecklingen av turismen till stor del då användningen av smarta mobiltelefoner ökar och allt fler förväntar sig ha tillgång till internet på allmän plats. Under samma år förväntas även information kring EU-parlamentets förslag om en europeisk turisthuvudstad presenteras. Budgeten för projektet är 25 miljoner kronor och alla europeiska städer som satsar på att utveckla den lokala turismen kan ansöka.

 

Under konferensen fördes även en dialog om hur olika fonder kan samarbeta för att främja tillväxt inom sektorn, externt likväl som internt. Bland annat fördes en diskussion kring hur kulturella arv kan nyttjas och använda sig av internetbaserade lösningar för att tillmötesgå turister med olika behov. En idé var hur man kan locka fler ungdomar till att resa internt inom EU genom ett så kallat ”EU Travel Card”. Med resekortet skulle européerna samla poäng för varje besökt plats och på så vis få förmåner i form av bonusresor. Lösningen är en idé från Regionkommittén och det återstå att se hur de andra institutionerna tar ställning till förslaget.

 

I Bryssel finns flera plattformar och nätverk som arbetar på området. Småland-Blekinge är medlem i det nätverket ERRIN som representerar totalt 120 intressenter i Bryssel och arbetar bland annat för att föra samman regioner i projektskapande syfte. Har ni en idé och är intresserade av att samverka på EU-nivå, kontakta Brysselkontoret så hjälper vi er med ytterligare information kring potentiella nätverk och samarbetspartners.