SBHSS Brysselkontor får ny ledarroll i ERRIN

Adam har blivit invald som arbetsgruppledare i ERRIN WG Smart Specialisation, vilket betyder framflyttade positioner och utökade möjligheter för SBHSS medlemmar att tillvarata på europeiska möjligheter (samarbete, aktiviteter och finansiering) kopplat till prioriteringsområdena i SBHSS olika regionala smarta specialiseringsstrategier. 

Utöver området smart specialisering så jobbar arbetsgruppen nära ERRIN:s policygrupp som fokuserar på utformningen av regionala komponenter i EU:s forskning- och innovationsprogram (t.ex. Horisont Europa och Digitala Europa). I denna kontext får SBHSS nu en starkare röst i utformning av initativ i EU:s sektorsprogram. Vår målsättning är att arbeta för att platsbaserade initativ i t.ex. Horisont ska vara synkade med våra regioners kapacitet och egenskaper. Det kan handla om att stärka utsikterna för tillväxt i småskaliga innovationssystem genom att säkerställa att EU:s program värdesätter små regioners fördelar. Vilket är relevant i EU:s nya tillväxtstrategi, den Gröna given, där en liten region har demonstrativa och demografiska fördelar för åtgärder som syftar till grön omställning.

Arbetet i WG S3 startar direkt med årsplanering! Har du frågor och/eller inspel så kontakta Adam. Tankar som snurrar just nu är bl.a. att fortsätta lyfta kopplingar mellan missions och S3 som är lite av vår USP i dessa sammanhang.  

Sedan tidigare är Linda arbetsgruppsledare för ERRIN WG Bioeconomy och med två arbetsgruppsledare så har SBHSS en inflytelserik position i ERRIN