SBHSS Europaforum i Jönköping 2024 en succé

När årets Europaforum gick av stapeln var EU-minister Jessica Roswall och Cecilia Malmström på plats tillsammans med alla andra prominenta talare och inte minst cirka 130 andra konferensdeltagare. ”Det här borde all i våra län fått ta del av”, var en röst efter efteråt.

Europaforum är en mötesplats för att belysa och skapa dialog kring aktuella frågor på EU-arenan och hur de påverkar oss på lokal och regional nivå. Europaforum Småland Blekinge Halland South Sweden anordnas för sjätte gången och i år stod Region Jönköpings län värd. Konferensen hölls på Kulturhuset Spira i centrala Jönköping. En och halv dag med ett mycket uppskattat program ackompanjerat av ett fantastiskt väder. Temat för året: Klimatomställning, demokrati och samverkan i en föränderlig värld belystes av ett mycket starkt startfält av inspirerande talare som guidades av en proffsig moderator.

Bildtext: En förväntansfull publik

Dag ett erbjöds två mycket uppskattade studiebesök. Det ena besöket fokuserade på kultur, tradition och innovation, medan det andra tog avstamp i mötesplatser med mervärde och skogens betydelse. Dag två var det dags för själva konferensdelen med talarna. Först ut var den svenska EU-ministern Jessica Roswall, den svenska f d EU-ministern, tillika EU-parlamentarikern och EU-kommissionären Cecilia Malmström samt chefen för EU-kommissionens representation i Sverige, Annika Wäppling-Korzinek.

Roswall betonade inledningsvis att vi inte längre kunde tala om EU som en separat del från Sverige, utan att EU är en del av vårt system. Roswall pekade på att Sverige instämmer med EU:s ökade fokus på att öka konkurrenskraften och att öka stödet till Ukraina. Vidare lyfte hon vikten av gemensamma grundläggande värderingar bland EU:s medlemsstater, annars hotas även den inre marknaden. Wäppling-Korzinek redogjorde för EU:s ökade geopolitiska inriktning med självförsörjning, beredskap och försvarsfrågor högt upp på agendan. Samtidigt som att inriktningen ses som nödvändig, pekade Wäppling-Korzinek på att detta inte är oproblematisk för EU som i hög grad bygger sin identitet på öppenhet, fred och frihandel.  Malmström förklarade hur Europa är klämt mellan USA, Kina, Ryssland, Indien och Brasilien. Det är och förblir en balansgång mellan olika intressen, där stödet till Ukraina enligt Malmström är en grundsten – i synnerhet i värld där demokratiska principer är på nedgång. Vidare pekade Malmström på att EU behöver allierade för att vi ska bli så många som möjligt som har gemensamma spelregler. Strategisk autonomi (syftar på Europas självförsörjningsgrad) må låta bra, men i samma sekund som vi blir autonoma, blir vi även till del avskurna från andra, sa Malmström.

Bildtext: Från vänster till höger: Moderator Linda von Essen, f d EU-minister, Europaparlamentariker och EU-kommissionär Cecilia Malmström, chefen för EU-kommissionens representation i Sverige Annika Wäppling Korzinek och EU-minister Jessica Roswall.

SBHSS har länge lyft behovet av att vi och Sverige som helhet kommer in tidigt i EU:s beslutsprocess, eftersom det är i denna fas som påverkansmöjligheterna är som störst. EU-minister Roswall skickade i detta sammanhang ut signaler om att Regeringen inlett detta arbete med några utvalda arbetsgrupper. Grupperna är inte permanenta och fler grupper kommer tillsättas efter behov. Regioner i Sverige hyser utan tvivel stora förhoppningar om att inkluderas i arbetsgrupperna.

Europaforum bjöd på så många kunniga och intressanta talare. Annika Ström Melin, journalist och författare, gav en uppskattad historisk tillbakablick i EU:s historia som förklarade varför vi är där vi är idag. Andreas Jahreborn Önnefors, docent och professor i idéhistoria vid Linnéuniversitetet gav viktiga inblickar i hur AI och desinformation påverkar vår demokrati. Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI presenterade det allvarliga läget världen står inför när konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Daniel Engström Stenson, utredningssekreterare Miljömålsberedningen redogjorde dels för EU-kommissionens generella klimatarbete under EU:s pågående mandatperiod samt beredningens arbete med att ge råd till regeringen om hur man ska implementera miljömålen nationellt. Daniel blickade också framåt och sa att vi kommer att behöva behandla och fortsätta med klimatarbetet även med den nya EU-kommissionen som tillträder till hösten.

Bildtext: Erik Kjellström, Annika Ström Melin och Daniel Engström Stenson

Stora utmaningar översattes vid ett par tillfällen till det som sker på lokal och regional nivå. Dels i form av påverkansinsatser på EU-arenan och i Sverige, dels i form av konkreta projekt som syftar till att hitta lösningar och bidra till att samhället står bättre rustat för att möta de utmaningar vi står inför.

Bildtext: Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör för Region Jönköpings län berättar om spännande initiativ och utvecklingsprojekt som påverkar utvecklingen på lokal och regional nivå.

Bara ett år kvar!

2025 är det Region Kronoberg som arrangerar SBHSS Europaforum. Missa inte det för allt smör i Småland!