SBHSS seminarium i Almedalen om sammanhållningspolitik väckte intresse

I ett sommarvackert Almedalen gick Småland Blekinge Halland South Swedens (SBHSS) seminarium ”Framtidens regionala utvecklingskapital genom sammanhållningspolitiken bestäms nu” av stapeln. Evenemanget blev mycket lyckat och förväntas bidra till att Sverige får en snar och välbehövlig dialog om det framtida regionala utvecklingskapitalet.

Bakgrund

2023 och 2024 är avgörande år för den framtida sammanhållningspolitiken. Vilken position intar Sverige i dessa pågående diskussioner, hur finansieras regionernas utvecklingsarbete utan medlen från sammanhållningspolitiken och hur säkerställer vi fortsatt ett funktionellt svenskt flernivåstyre?

Sammanhållningspolitiken och dess strukturfonder är en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och är en avgörande framgångsfaktor för att skapa hållbar regional utveckling. Den skapar potential för att bidra till uppsatta mål kring grön och digital omställning i Europa och möjliggör att regional nivå kan dra nytta av de resurser EU erbjuder.

Seminariet syftade till att skapa en dialog mellan regional och nationell nivå så att vår gemensamma röst kan bli hörd innan förslagen utformas.

Från seminariet i Almedalen

Seminariet med sin starka talaruppställning inleddes med att Elisabet Backteman och Håkan Forsberg, generaldirektörer för Tillväxtverket respektive ESF-rådet, redogjorde för sina uppdrag att genomföra de två stora programmen inom sammanhållningspolitiken för svensk del – Europeiska regionalfonden och Europeiska socialfonden (strukturfonderna). Därefter följde exempel från hur medlen används och vad de betyder för regional utveckling. Linnéuniversitetets rektor, Peter Aronsson, berättade om hur medlen möjliggör tillgång till kontaktytor och för samman aktörer för att få till samhällsinnovation. Ingela Håkansson, VD och klusterledare för TechTank i Blekinge, berättade om hur näringslivet i Blekinge kunnat överbrygga kriser och utvecklas mycket positivt genom att arbeta med kompetensförsörjning i näringslivet. Därefter följde tre regionråd från Småland, Karin Helmersson (C) från Region Kalmar län, Rachel De Basso (S) från Region Jönköpings län och Robert Olesen (S) från Region Kronoberg. De argumenterade för den viktiga roll strukturfonderna spelar för att utföra det regionala utvecklingsuppdraget. Sist ut av talarna var SKR:s 1:e vice ordförande Leif Sandberg (C) som berättade om den roll SKR spelar för att samla rösten från Sveriges regioner och kommuner.

I den efterföljande paneldebatten diskuterades frågor som:

-Vad händer framöver om strukturfondernas medel minskar, och/eller om deras inriktning förändras?

-Står vi beredda i Sverige, finns det en bra dialog kring frågan i Sverige?

-Hur mycket bättre vi i Sverige blivit på samspelet mellan lokal, regional och nationell nivå inför denna programperiod?

-Var ligger ansvaret för att få till den dialog som Sverige så väl behöver?

Till seminariet hade flera regeringsföreträdare inbjudits, men avböjt att medverka.

Under paneldebatten blev det tydligt hur väl den nationella nivåns engagemang behövs.

 

Här kan ni se seminariet.  Almedalsveckan 2023: Framtidens regionala utvecklingskapital genom sammanhållningspolitiken – YouTube