Seminarium: Kulturdriven utveckling runt Östersjön

Den 3 april anordnar informal Baltic Sea Group (iBSG) tillsammans med EU-Kommissionen och Nordiska ministerrådet seminarium med tillhörande Projekt- café kring kulturdriven ekonomiskt och regionalt samarbete i Östersjöregionen. 

Östersjöstrategin understryker vikten av kultur i samband med hållbar utveckling i regionen. Seminariet Get Creative – Go Baltic! fokuserar på kultur och kreativ industri och då huvudsakligen på de ekonomiska och regional samarbeten som den kulturella industrin kan generera runt Östersjön. Seminariet kommer också att behandla investeringsgrunder för regionen samt hur dessa kan skapa en ökad kulturell investering i andra sektorer.

 I samband med seminariet kommer det att hållas ett Projekt- café där projekt från Östersjöregionen ges möjligheten att visa upp sig och knyta nya kontakter.  Företrädare från EU-kommissionen, ledamöter från Regionkommittén samt representanter från EU:s Kreativa Europa- program kommer att finnas på plats. Detta är ett ypperligt tillfälle för intressenter att förse sig med information inför den kommande programperioden 2014-2020 såväl som att skapa nya samarbetspartners. 

Senaste anmälningsdagen för Projekt- caféet är 11/2.

Seminariet hålls kl 10.30–17.45 på Goethe Institute, Rue Belliard 58 1040 Bryssel.

För mer information klicka här