Silver Economy Awards: främja tillväxten av europeiska silverekonomin

En nyhet för i år är utmärkelsen inom området silverekonomi, ”Silver economy awards”. Den europeiska silverekonomin är den del i ekonomin som berör Europas äldre befolkning. Termen inkluderar alla ekonomiska aktiviteter som berör äldre vuxna samt som möter deras krav och behov.

Utmärkelsen riktar sig till statliga myndigheter, företag och organisationer inom det sociala samhället. Målet med utmärkelsen är att främja det lokala och regionala arbetet som erbjuder bättre service åt den åldrande befolkningen, en högre livskvalitet för äldre europeiska medborgare samt uppmärksamma de ekonomiska möjligheterna i bemötandet av de demografiska utvecklingarna. Den första utmärkelsen kommer delas ut under våren 2018.

Att skicka sin ansökan till ”Silver economy awards” innebär att man blir del i den växande europeiska silverekonomin. Utmärkelsen ger inget finansiellt bidrag men kan innebära god publicitet, kunskapsutbyten och värdefulla samarbeten inför framtida utvecklingsarbete.

Ansökningarna sker online och är öppen fram till den 15 november 2017. Mer information om ansökningsprocessen, kriterier och support hittar ni på deras hemsida här! Ytterligare hjälp med ansökningsprocessen går att få på projektets webbseminarium ”Why and how to apply for the Silver Economy Awards” den 19 oktober. Registrering för webbseminariet finner ni här.