Sista utlysningarna i Kreativa Europa 5 okt

Kreativa Europa är EU-kommissionens program för de kulturella och kreativa sektorerna. Programmet erbjuder möjligheter för aktörer i Europa inom bland annat tv, film, dataspel, konst och kultur.

I samband med att sista ansökningsdag för flera finansieringsmöjligheter löper ut inom programmet den 5 oktober arrangeras två informationsträffar med syfte att informera om samarbetsprojekt, stöd till nätverk, projekt och plattformar. Träffarna hålls i Göteborg den 24 augusti och Stockholm den 31 augusti. Dessa informationsträffar har i syfte att bidra med kunskap och hjälp för den aktör som önskar söka medel.

Anmäler dig gör du här

http://www.kulturradet.se/sv/EU_Kulturprogram/Nyheter/2016/JUNI/Informationstraffar-infor-hostens-ansokningar/