SKLs nya rapport 2014

Nu finns vårens upplaga av På Gång inom EU på SKLs hemsida.

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/eu/aktuella-eu-fragor/pa_gang_inom_eu

Den 12 mars kommer den tryckta versionen och då kan man beställa den kostnadsfritt via SKL:s publikationswebb.

 Denna översikt som SKL producerar med jämna  mellanrum brukar vara bra och läsvärd!