SKLs prioriterade frågor 2016 kopplar till SmålandBlekinges arbete

SmålandBlekinge är också medlemmar i SKL, Sveriges kommuner och landsting. Våra mål kopplar också till det arbete som bedrivs där. Här nedan ser du målet som SKL har satt för 2016. Stort fokus ligger på frågor om flyktingmottagandet bland annat.
  • Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Arbetet med utsatta EU-medborgare ska stärkas
  • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
  • Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden
  • Uppföljning av frihandelsavtal
  • Statsstödsregler – uppföljning av den inre marknaden
  • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd