SKR har publicerat höstens ”På gång i EU”

SKR har publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKR i samarbete med Internationella sektionen.

Bland flera områden, lyfts i höstens upplaga förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, framtagandet av en gemensam migrationspolitisk och EU:s klimatneutralitetsmål för år 2050.  

SKR:s styrelse har antagit nio prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under hösten 2020. För varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt förväntade resultat.

SKR:s prioriterade frågor för 2020 är:

  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer
  • EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Ett klimatneutralt EU 2050
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Sammanhållningspolitiken 2021-2027
  • Horisont Europa
  • EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik

Läs mer här!