SKR har publicerat vårens ”På gång inom EU”

Sveriges Kommuner och Regioner har nu publicerat vårens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKR i samarbete med Internationella sektionen.

I denna utgåva kan du bland annat läsa om den nya mandatperioden i Europeiska Regionkommittén, förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget, en europeisk jämställdhetsstrategi och en lång rad initiativ från den nya kommissionen.

SKR:s styrelse har antagit nio prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2020. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan för 2020. För varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt förväntade resultat.

EU-frågor som SKR prioriterar 2020

  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer
  • EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Ett klimatneutralt EU 2050
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Sammanhållningspolitiken 2021-2027
  • Horisont Europa
  • EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik

Här kan ni läsa publikationen.

Här kan ni läsa mer om SKR:s arbete i EU.