Små- och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning angående EU-finansiering

Vinnova och Tillväxtverket har nyligen upprättat ett stödkontor, dit små-och medelstora företag(SMF) kan vända sig för att få hjälp med att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Kontoret förekommer genom hemsidan EUSMESupport2020, och bakgrunden till initiativet är att öka svenska SMF:s deltagande i just Horisont 2020. 
 
EUSMESupport2020 kan hjälpa till med olika delar av ansökningsprocessen; allt ifrån att hitta rätt EU-program för det enskilda företaget, till att bistå under ansökningsprocessen och även efter inlämningen. Dess tre huvuduppgifter är följande:
 
rådgivning, stöd och informationsspridning
utbildning och workshops
forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande
 
Mer information om tjänsten finner du på deras hemsida