Småland Blekinge – en hållbar region

Med en stark och tydlig profil som en hållbar region vill vi öka vår konkurrenskraft på en internationell arena. Målet är att öppna nya marknader för regionens näringsliv samt att attrahera investeringar till regionen.

Profilen som en hållbar region utgår från den kompetens som finns i regionens näringsliv med inriktning på hållbara lösningar inom exempelvis miljöteknik, sjöfart, skog och logistik. Även de politiska ambitioner och mål som finns inom området hållbarhet är stora i Småland Blekinge, vilket ytterligare stärker vår profil.

 

Genom att finnas i en attraktiv region kan små och medelstora företag få draghjälp av regionen för att skapa nya kontakter. Vi är övertygade om att det är tillsammans, med gemensamma krafter, som vi kan skapa ett starkt intresse för regionens näringsliv.

Bakom satsningen står de fyra regionförbunden i Småland och Blekinge, samt regionens lärosäten, det vill säga Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping.